Post navigation

Injektering

Injektering


Vi är proffs på jobb där vatten eller annan vätska orsakat problem.

Betongkonstruktioner under mark utsätts ofta för ett regelbundet eller oregelbundet vattentryck.
Även i vattentäta betongkonstruktioner kan det uppstå problem med läckage.
Vattenläckage genom krympsprickor eller fogar i betongkonstruktioner ger skador som t.ex. rostskador på installationer, förstörd betong och korrosion på armering.
Genom injektering reparerar, limmar och tätar vi betongkonstruktioner, valv, fundament och berg.

Vi injekterar huvudsakligen flytande polyuretan, epoxi och betong för tätning och sprickförsegling i berg och betongkonstruktioner.
Metoden har använts framgångsrikt i mer än 25 år, den är användarvänlig och långtidsbeständig.
Den krymper ej och är godkänd att användas i dricksvattenområden.
Resultatet blir en varaktig och säker betongkonstruktion till en rimlig kostnad.

Några vanliga områden där vi utför injektering:
Broar
Tunnlar
Parkeringshus
Badanläggningar
Hiss schakt
Utrymmen under grundvattennivå
Bomgolv