Välkommen till Betongtech Injektering AB

- Det självklara valet för all typ av betongrenovering och injektering

Läs mer om oss på Betongtech

Hela Sveriges injekteringsföretag

- Med Stockholm som utgångspunkt tar vi oss an uppdrag i hela landet

Kontakta oss

Betongtech Injektering AB i korta drag

Vi på Betongtech är ett medelstort företag med 19 anställda. Målet är att vara det självklara valet för kunder inom bygg, industri, vattenkraft och gruvnäring när det kommer till injektering i alla dess former. Vi arbetar mestadels med tunnelbyggen, men även industrisektorn, fundament för vindkraftverk och eftermarknaden vid husbyggnation finns på repertoaren. Vi tar självklart även emot förfrågningar från privata sektorn, om än i ganska liten omfattning.

Injektering

Betongrenovering

Håltagning

Våra uppdrag

Uppdragen växlar mellan tunnlar i berg, bro- och vindkraftbyggen, kvarnar, pappersbruk, bostadsbyggnationer och gruvnäringen. Vid husbyggen kan det handla om injektering i hissgropar, källare och garage för att hindra läckage. Företrädesvis förespråkar vi användande av Kem-produkter i form av olika typer av PU och Epoxi.

När så krävs eller föreskrivs av olika anledningar, utför vi självfallet även cementinjekteringar. I de fall där cement står föreskrivet använder vi nästan uteslutande ett Tysktillverkat cement av märket Pagel, vilket vi även är generalagent för i Norden. Pagel är en snabbhärdande betong som brinner på två dagar. Vi arbetar nära våra leverantörer för att säkerställa kvalitet i varje led och ingår i samarbeten med GCP, Hydratech, Ahlsell och Hydroscand för att nämna några. Vi är stolta över att bland annat ha varit med att säkra tunnlarna i projektet ”Förbifart Stockholm”.

Betongtech
- Experter på injektering: inom bygg, industri och gruvnäring

Betongtech – Vi är experter på injektering för bygg, industri och gruvnäring. Med en uppdaterad maskinpark och nära samarbete med våra leverantörer och beställare kan vi erbjuda de bästa lösningarna för sprickor och läckage. Inget uppdrag är för stort eller för litet för oss, och vi har ingen geografisk begränsning. Välj Betongtech för att säkra kvaliteten i ditt projekt.

Se våra tjänster inom injektering

Projekt

Ta del av våra fina referenser
(Under uppbyggnad)

För leverantörer

Ladda ner säkerhetsdatablad
(Under uppbyggnad)

Hör av dig!

Vår vision

Vår strävan är att ligga i branschens frontlinje bland annat genom en uppdaterad maskinpark gällande fordon, injekteringspumpar samt övriga maskiner och materiel. Centralt är miljömedvetenhet och nära samarbete med beställare för att hitta de bästa lösningarna gällande sprickor och läckage. Vi är lyhörda och anpassar oss alltid efter beställarens krav och önskemål. Inget uppdrag är för stort eller för litet. Betongtech Injektering AB känner inte heller till några geografiska gränser. Huvudsätet är i södra Stockholm men på meritlistan över genomförda projekt finns uppdrag från Nordnorge till södra Frankrike.