• Injektering

    Experter på injektering i betong och berg

Injektering

För dig som ställer höga krav på täthet i betong och berg

Vår gedigna erfarenhet och djupa kunskap inom injektering för bygg, industri och gruvnäring gör oss till det självklara valet för dina behov av injektering. Genom att kombinera vår expertis med den senaste tekniken och ett dedikerat samarbete med våra partners, skräddarsyr vi varje lösning för att effektivt åtgärda sprickor och läckage, oavsett projektets omfattning.

Vår huvudsakliga inriktning är injektering men vi tar oss även an uppdrag som undergjutning, betonguppdatering, rörelsefogar samt fogbryggor, montering av svällband, bassängrenoveringar och kristallisering. 

Spricka i betongen? Inga problem

Vi är proffs på jobb där vatten eller annan vätska orsakat problem. Betongkonstruktioner under mark utsätts ofta för ett regelbundet eller oregelbundet vattentryck. Även i vattentäta betongkonstruktioner kan det uppstå problem med läckage. Vattenläckage genom krympsprickor eller fogar i betongkonstruktioner ger skador som t.ex. rostskador på installationer, förstörd betong och korrosion på armering. Genom injektering reparerar, limmar och tätar vi betongkonstruktioner, valv, fundament och berg. Vi jobbar mot kunder inom industri, vattenkraft. trafikverket, entreprenad, bygg, fastighetsägare, gruvnäring och banverket. 
Kika gärna på våra fina referenser.

Olika typer av injektering

Principen för injektering är enkel, även fast utförandet inte alltid är detsamma. Det handlar om att fylla en hålighet med något typ av material för att förhindra läckage. Ett problem som ofta uppstår vid sprickbildning i betong är en minskad hållfasthet i hela konstruktionen som ger upphov till armeringskorrosion genom karbonatisering och kloridinträngning. Därför är det mycket viktigt att täta sprickor i betong och berg i god tid. 

Injektering med polyreutan
Polyreutan sväller när det kommer i kontakt med fukt. När syftet är att täta en spricka för att förhindra att vatten letar sig in och orsakar frost- eller rostsprängning så injekterar man med Polyreutan.  

Injektering med Epoxi
Om syftet istället är att limma ihop delarna i den betongkonstruktion som har spruckit så används alltid en epoxiplast som är godkänd för injektering av broar i Sverige. 

Injekteringsprodukter och dess användningsområden

Olika utrymmen kräver olika metoder. Dessa metoder kräver i sin tur olika produkter. Utan att krångla till det alltför mycket kan du i listan läsa om olika metoder för injektering och vilken produkt som passar.

Injekteringstyp Material
Sprickinjektering, torra samt våta Polyuretan/Epoxy
Läckageinjektering Polyuretan
Cementinjektering Cement Injektering 30
Bomgjutsinjektering Epoxy/Cement/Betong
Ridåinjektering Polyuretan/Cement
Skärminjektering Polyuretan/Cement

Säkra ditt projekt med oss

Är du intresserad av våra tjänster inom injektering? Kontakta oss för mer information.